Activity-Centred Modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users

Thesis defense Wednesday 2 June

Posted on | June 1, 2010 | Comments Off on Thesis defense Wednesday 2 June

Tomorrow Patrik Winnberg defends his bachelor thesis with the title ” Gränssnittsdesign av ett individanpassat
monitoreringsverktyg för arbetsrelaterad hälsa” at 10.15 in room c206, Umeå University. Good luck, Patrik!

The abstract in Swedish:

“Det finns ett behov av kunskapsbaserade IT-verktyg för att sprida kunskap om arbetsrelaterad hälsa och för individer inom gruv- och byggindustrin att monitorera sin egen hälsa. Därför har en prototyp till ett webbaserat slutanvändar­gränssnitt utvecklats genom en verksamhetsorienterad utvecklingsmetodik. Användarcentrerad, deltagande design tillämpades. Fokus lades på personifiering med en grund i verksamhetsteori. Prototypen utvärderades genom användarobservationer och intervjuer med tre anställda inom lokalvården och sju anställda inom byggbranschen. Deltagarnas aktivitet på webbplatsen registrerades genom automatiserade skärmdumpar och de fick svara på öppna frågor om webbplatsen i en semistrukturerad intervju. Deltagarnas svar och agerande på webbplatsen analyserades med hjälp av ett verksamhetsteoribaserat protokoll utvecklat för projektet. Deltagarnas självständighet i förhållande till uppgifterna fångades, samt motiv för att använda olika delar i gränssnittet. Resultatet gav underlag för modifieringar av designen för att öka autonomi och individanpassning.”

Comments

Comments are closed.