Activity-Centred Modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users

Thesis defense Wednesday 2 June

Tomorrow Patrik Winnberg defends his bachelor thesis with the title ” Gränssnittsdesign av ett individanpassat monitoreringsverktyg för arbetsrelaterad hälsa” at 10.15 in room c206, Umeå University. Good luck, Patrik! The abstract in Swedish: “Det finns ett behov av kunskapsbaserade IT-verktyg för att sprida kunskap om arbetsrelaterad hälsa och för individer inom gruv- och byggindustrin att […]

EKF prototype ready for pilot evaluation

The first prototype for the end user of the EKF project is running for evaluation purposes.

Paper on ACKTUS accepted for poster presentation at MEDINFO 2010

A paper reporting the results from a pilot evaluation study of ACKTUS-dementia is accepted for a poster presentation at the international congress in medical informatics MEDINFO 2010.