EKF – ”Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund”
är ett samarbetsprojekt mellan institutionerna för datavetenskap och yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, samt bygg- och gruvindustrin.

EKF-projektet syftar till att utveckla ett system (ArbetsVis) som kan användas av olika personer verksamma inom bygg- och gruvindustrin och personer som jobbar med hälsofrågor som relaterar till arbetsmiljön inom bygg- och gruvindustrin. ArbetsVis ska kunna användas för att få mer information om arbetsrelaterad hälsa i allmänhet men även för att få information som är anpassad till personens behov, arbetsmiljö och eventuella besvär som kan relateras till arbetsmiljön.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig (finns vid Umeå universitet).